KURSY/SZKOLENIA

Opracowałam autorskie kilku modułowe szkolenie WERBOsensoMOTORYKA  ®.

MODUŁ SI

WPŁYW ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ NA TRUDNOŚCI   DZIECI / W TYM MOWY/ W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM. STRATEGIE POSTĘPOWANIA, SPOSOBY WSPARCIA DZIECI, NAUCZYCIELI, RODZICÓW.

MODUŁ – FOCUS 

ZABURZENIA  KONCENTRACJI  UWAGI U DZIECI – PRZYCZYNY,  POSTĘPOWANIE, TERAPIA

MODUŁ  –  WERBO-  MÓWIĘ  

AKTYWNOŚCI  STYMULUJĄCE  ROZWÓJ MOWY I KOMUNIKACJI

MODUŁ  –  TONUS

ZABURZENIA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I ICH SKUTKI DLA MOWY. POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

MODUŁ – PRAKSJA

DYSPRAKSJA ROZWOJOWA. APRAKSJA ORALNA.    POSTĘPOWANIE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ I PEDAGOGICZNEJ. REKOMENDOWANE STRATEGIE TERAPEUTYCZNE.

MODUŁ  – SENSO

A. SŁYSZĘ   

 ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – OCENA, TERAPIA FUNKCJI SŁUCHOWYCH

B. MODUŁ  WIDZĘ

STYMULOWANIE MOTORYKI GAŁEK OCZNYCH ORAZ FUNKCJI WZROKOWYCH.

MODUŁ SELF 

JAK WSPIERAĆ REGULACJĘ EMOCJI, DOCHODZENIE DO RÓWNOWAGI, SPOKÓJ I UWAŻNOŚĆ.

Opracowałam również dwa PORADNIKI 

1.Terapia funkcji słuchowych. Ćwiczenia zabawy od niemowlaka do szkolniaka

2.Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w terapii logopedycznej i pedagogicznej.

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy (R) – diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • Trening Umiejętności Społecznych Certyfikat 1015/12/2019
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu czy SLI?Diagnoza różnicowa w praktyce logopedycznej
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce w praktyce logopedy
 • Postawa inspirująca rozwój. O roli postawy terapeuty/rodzica w procesie terapeutycznym
 • SLI w terapii logopedycznej
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza, terapia
 • Napięcie w sferze orofacjalnej- SOS w postępowaniu neurologopedy
 • Zaburzenia pragmatyczne i semantyczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Ocena i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy na tle neurologicznym
 • Dysfagia w świetle neuroterapii
 • Uczestnictwo jako asystent w części praktycznej, zagadnienia praktyczne, praca z pacjętami, podczas modułu neurologopedycznego na kursie NDT Bobath zgodnie ze standardami EBTA (Europeen Bobath Tutors Association) – luty, sierpień 2017r.
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia
 • Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • Szkolenie z zakresu terapii osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
 • Diagnoza AAC.Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I, II stopień
 • Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży
 • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna. Najnowsza wersja masażu Wilbarger.
 • Terapia ręki
 • Podstawy ortoptyki- zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa
 • Elementy daktylografii i języka migowego
 • Rozpoznawanie zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym
 • Metody wspierania rozwoju dziecka w profilaktyce i terapii
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka i jego zaburzenia
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Bateria metod diagnozujących rozwój psychomotoryczny dzieci 5 i 6 letnich.
 • Dysleksja rozwojowa
 • Bateria 8 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych
 • Bateria GIM w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych
 • Edukacja przez ruch
 • Kinezjologia edukacyjna Brain Gym
 • Trening Zastępowania Agresji-teoria i praktyka kontroli zachowań agresywnych
 • Wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy do wznowienia relacji z bliskimi osobami
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Lider zespołow problemowych i zadaniowych
 • Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – cykl szkoleń
 • Choroby zawodowe narządu głosu, profilaktyka, orzekanie, techniki emisji głosu
 • baj
 • Zaparcia nawykowe i trudności w odpieluchowaniu
 • Terapeuta orofacjalny z pasja
 • Terapeuta karmienia z pasją
 • EDU WEEK cykl webinarów nt. diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych udzieci i dorosłych/ 90h/
 • Skojarzenia do mówienia
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych Moduł I
 • Miofunkcjonalna diagnoza niemowląt- logopedyczne flagi ostrzegawcze- webinar
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy (R) – diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • Trening Umiejętności Społecznych Certyfikat 1015/12/2019
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu czy SLI?Diagnoza różnicowa w praktyce logopedycznej
 • Neurony nie umierają z nudów
 • Stymulowanie rozwoju mowy w oparciu o założenia pedagogiczne metody  F. Froebla
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce w praktyce logopedy
 • Postawa inspirująca rozwój. O roli postawy terapeuty/rodzica w procesie terapeutycznym
 • SLI w terapii logopedycznej
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza, terapia
 • Napięcie w sferze orofacjalnej- SOS w postępowaniu neurologopedy
 • Zaburzenia pragmatyczne i semantyczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Ocena i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy na tle neurologicznym
 • Dysfagia w świetle neuroterapii
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 • Integracja Funkcji wykonawczych
 • Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?
 • Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się
 • Zabawa Inspirująca Rozwój (w nurcie son rise w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu)
 • Postawa inspirująca rozwój. O roli postawy terapeuty/ rodzica w procesie terapeutycznym. 
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Asystowanie w kursie i warsztatach z zakresu Diagnostyki i terapii neurologopedycznej zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów oraz nadawaniem mowy. Kurs prowadziała neurologopeda kliniczny, specjalista NDT, SLT Senior Tutor Aleksandra Łada
 • Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie CERTYFIKAT NR 18/11/2017
 • Uczestnictwo jako asystent w części praktycznej, zagadnienia praktyczne, praca z pacjętami, podczas modułu neurologopedycznego na kursie NDT Bobath zgodnie ze standardami EBTA (Europeen Bobath Tutors Association) – luty, sierpień 2017r.
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia
 • Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • Szkolenie z zakresu terapii osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
 • Diagnoza AAC.Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I, II stopień
 • Lider zespołow problemowych i zadaniowych
 • Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – cykl szkoleń
 • Choroby zawodowe narządu głosu, profilaktyka, orzekanie, techniki emisji głosu.
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 • Integracja Funkcji wykonawczych
 • Dlaczego płaczę?
 • Dlaczego krzyczę?
 • Zastosowanie programu
 • Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się
 • Zabawa Inspirująca Rozwój (w nurcie son rise w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Asystowanie w kursie i warsztatach z zakresu Diagnostyki i terapii neurologopedycznej zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów oraz nadawaniem mowy. Kurs prowadziała neurologopeda kliniczny, specjalista NDT, SLT Senior Tutor Aleksandra Łada
 • Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie CERTYFIKAT NR 18/11/2017
 • Program Łagodnej Stymulacji rozwoju nowordoków i niemowląt CCCC SKS certyfikat 15/09/2014
 • Praca z dzieckiem z ADHD według metody behawioralnej- diagnozowanie i terapia
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 ZAŚWIADCZENIE NR 2329/9/05
 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjnego – Terapeutycznego w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R ZAŚWIADCZENIE NR 2326/10/05
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce –program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • I stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym- możliwości pomocy
 • Elementy integracji sensorycznej u małych dzieci z wadą słuchu
 • Profilaktyka logopedyczna u dzieci z wadą słuchu
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa -Listening to Learn
 • Mówimy z fonogestami
 • Komunikacja empatyczna- przestrzeń do rozwiązywania konfliktów w duchu
 • Porozumienia Bez Przemocy
 • Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych- doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii
 • Rehabilitacja domowa dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej
 • Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole
 • Uczymy się bawiąc – działania twórcze w edukacji elementarnej
 • Neurolingwistyczne programowanie
 • Diagnoza dysleksji baterią testów 8, 10-12, GIM
 • Cykl szkoleń Program Edukacji – Terapeutyczny ORTOGTAFFITI
 • Indywidualizacja nauczania w praktyce
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
 • Problemy depresyjno – lękowe u dzieci i młodzieży
 • Kto kogo przyprowadza na terapię – Trudni rodzice czy trudne dziecko?
 • Wspomaganie rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych
 • Zapobieganie agresji w szkole
 • Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej
 • Dziecko z rozbitego związku w terapii indywidualnej i grupowej
 • Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży
 • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna. Najnowsza wersja masażu Wilbarger.
 • Terapia ręki
 • Podstawy ortoptyki- zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa
 • Program Łagodnej Stymulacji rozwoju nowordoków i niemowląt CCCC SKS certyfikat 15/09/2014
 • Praca z dzieckiem z ADHD według metody behawioralnej- diagnozowanie i terapia
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 ZAŚWIADCZENIE NR 2329/9/05
 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjnego – Terapeutycznego w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R ZAŚWIADCZENIE NR 2326/10/05
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce –program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • I stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym- możliwości pomocy
 • Elementy integracji sensorycznej u małych dzieci z wadą słuchu
 • Profilaktyka logopedyczna u dzieci z wadą słuchu
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa -Listening to Learn
 • Mówimy z fonogestami
 • Elementy daktylografii i języka migowego
 • Rozpoznawanie zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym
 • Metody wspierania rozwoju dziecka w profilaktyce i terapii
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka i jego zaburzenia
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Bateria metod diagnozujących rozwój psychomotoryczny dzieci 5 i 6 letnich.
 • Dysleksja rozwojowa
 • Bateria 8 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych
 • Bateria GIM w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych
 • Edukacja przez ruch
 • Kinezjologia edukacyjna Brain Gym
 • Trening Zastępowania Agresji-teoria i praktyka kontroli zachowań agresywnych
 • Wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy do wznowienia relacji z bliskimi osobami
 • Komunikacja empatyczna- przestrzeń do rozwiązywania konfliktów w duchu Porozumienia Bez Przemocy
 • Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych- doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii
 • Rehabilitacja domowa dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej
 • Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole
 • Uczymy się bawiąc – działania twórcze w edukacji elementarnej
 • Neurolingwistyczne programowanie
 • Diagnoza dysleksji baterią testów 8, 10-12, GIM
 • Cykl szkoleń Program Edukacji – Terapeutyczny ORTOGTAFFITI
 • Indywidualizacja nauczania w praktyce
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
 • Problemy depresyjno – lękowe u dzieci i młodzieży
 • Kto kogo przyprowadza na terapię – Trudni rodzice czy trudne dziecko?
 • Wspomaganie rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych
 • Zapobieganie agresji w szkole
 • Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej
 • Dziecko z rozbitego związku w terapii indywidualnej i grupowej