Oferta

menu-3

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Program zajęć indywidualnych i grupowych tworzony jest na podstawie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie podstawowych sfer rozwoju.

menu-2

Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest to nowoczesna i bardzo skuteczna forma diagnozy i terapii dzieci. Integracja Sensoryczna opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.

menu-1

Diagnoza i terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to oddziaływania zamierzające do usunięcia wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

menu-2

Terapia integracji sensorycznej

menu-1

Terapia neororozwojowa NDT-Bobath

menu-3

Zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny


menu-1

Porady dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi

menu-3

Warsztaty dla rodziców- Jak w codziennych sytuacjach, w prosty i przyjemny sposób, stymulować rozwój dziecka

menu-2

Terapia karmienia