O mnie

mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

      Jestem neuro i surdologopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą NDT- Bobath, diagnostą dysleksji rozwojowej, providerem Neuroflow, terapeutą karmienia.  

      Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi wychodząc naprzeciw ich potrzebom psychofizycznym. Zajmuję się diagnozą przyczyn trudności i zaburzeń rozwojowych dzieci, w tym mowy o różnym podłożu, zaburzeń przetwarzania słuchowego, sensorycznego, dysleksji rozwojowej, oceniam również dojrzałość szkolną.

      Jako terapeuta zajmuję się pracą z dziećmi z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno–motorycznych, z wadą słuchu, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, przejawiającymi zaburzenia koncentracji uwagi, APD, z zakłóceniami przetwarzania sensorycznego, budowania relacji oraz z różnorodnymi zaburzeniami mowy i języka. Zajmuję się także pomocą dzieciom przejawiającym problemy w zakresie jedzenia, gryzienia, połykania. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe wykorzystując w swojej pracy różnorodne metody, dostosowane indywidualnie do dziecka. Bliska jest mi idea niedyrektywnej pracy z dziećmi, wspierania ich kompetencji.  

  Ważnym obszarem mojej pracy zawodowej jest praca z rodzicami. Dlatego prowadzę warsztaty oraz spotkania psychoedukacyjne dla rodziców 

  Prowadzę również szkolenia stacjonarne i on line dla terapeutów i nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie dzienne- pedagogika i logopedia
 • Studia podyplomowe – surdologopedia, neurologopedia
 • Kurs kwalifikacyjny- oligofrenopedagogika
 • kurs I i II stopnia-integracja sensoryczna
 • kurs NDT- Bobath- terapia neurorozwojowa
 • CERTYFIKAT DIAGNOSTY I TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 659/I
 • CERTYFIKAT NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT NDT BOBATH NR 1613/2015

 • CERTYFIKAT ZAWODOWY LOGOPEDY NR 0675/11/0040/2011

 • CERTYFIKAT DIAGNOSTY MONACHIJSKIEJ FUNKCJONALNEJ DIAGNOSTYKI ROZWOJOWEJ NR 14/10908/2018

 • PROVIDER METODY NEUROFLOW ATS (R) CERTYFIKAT 31070

 • INTEGRACJA FUNKCJI WYKONAWCZYCH  CERTYFIKAT NR 79/12484/2018